9. İÜGEN Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu


Kulübümüz İÜGEN faaliyetlerine başladığı 2003 yılından beri düzenlediği etkinliklerle eğitim hayatının farklı aşamalarındaki yüzlerce öğrenciyi, öğretim üyesini, araştırmacıyı buluşturmuştur.

24-26 Şubat 2012 tarihlerinde de geleneksel hale gelen Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu’muzun 9.su düzenledik. Bu yılki kongrede biyoteknoloji, kanser, farmakogenetik, kök hücre gibi alanlar moleküler biyoloji ve genetik perspektifinden ele alınarak davetli konuşmacılarımız tarafından sunumları yapılmıştır.

Davetli konuşmacılarımızın anlattığı farklı konular aracılığıyla, katılımcılarımıza çeşitli alanların moleküler biyoloji ve genetik yaklaşımlarını sunmakla kalmayıp, ayni zamanda sorularını sorup bilimsel bilgi alışverişini  rahatlıkla gerçekleştirmeleri için imkan sağladık.

Davetli konuşmacı hocalarımız:

Işıl Aksan Kurnaz – ETS bölgesi faktörlerin beyin tümörü ve nörodejenerasyondaki rolü

Poul Eric Jensen – Moleküler genetik araçlarının Fotosistem-I analizinde kullanılması

Prof. Dr. Mahinur S. Akkaya – Türkiye’de evcilleştirilmiş buğdayda neolitik dönem antik DNA kanıtı

Karl Ekwall – Hücre farklılaşması sırasında kromatin tekrar modellenmesi ve epigenetik değişiklikler

Candan Hızel – Öngörü ve kişiye özel ilaç için farmakogenetik/sağlık hizmetleri

Necla Birgül-İyison – Wnt/beta katenin sinyal iletim yolağında yeni hedef genlerin kanser oluşumunda etkilerinin in vivo/in vitro incelenmesi

Marc Daëron – Antibadiler; en iyisi ve en kötüsü

Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş – Biyoteknolojide nanoteknolojik yaklaşımlar

Prof. Dr. Selim Çetiner – Küreselleşme sürecinde tarımsal biyoteknoloji ve biyogüvenlik

Dr. Johannes Attems – Yaşlanan beynin multimorbitidesi

Metin Berberoğlu – Evrimsel tıp

Miodrag Stojkovic – Kök hücreler ve rejeneratif tıp

Majlinda Lako – İnsanda erken dönem gelişim ve hastalıklarının anlaşılmasında pluripotent kök hücre uygulamaları

Prof. Stephen Hill – Akademik çevrede GPRC ilaç keşfi

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir