12. İÜGEN Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu

İstanbul Üniversitesi Genetik Kulübü (İÜGEN)’nün gelenekselleşmiş Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu etkinliğinin on ikincisi 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Prof.Dr.Cemil Bilsel Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. üç gün boyunca yurt içi ve yurt dışından gelen konuşmacılarla 700’ü aşkın katılımcının buluşturulduğu etkinlikte; Biyoinformatik, Evrimsel Genetik, Sentetik Biyoloji gibi çeşitli konularda güncel çalışmalar sunumlarla anlatıldı. Etkinlik süresince anlık çeviri imkanı sağlayarak katılımcılarımızın, etkinlikten daha fazla yararlanmasını sağladık.

Kış Okulu’na paralel olarak gerçekleştirilen ödüllü poster yarışmasında ise, yarışmaya gönderilen posterler kongre boyunca sergilenip, kongre sonunda 1.olana ödülü takdim edildi.

Birçok farklı eğitim seviyesinden katılımcılarımıza; davetli konuşmacılarımız aracılığı ile bilim camiasının yeni nesillere tanıtılması ve bu camianın birbiri arasında daha güçlü bir dayanışma sağlaması adına bilginin paylaşılabildiği bir ortam oluşturma hedefimiz doğrultusunda bu etkinliğimizi gerçekleştirdik.

 

Sunum Yapmış Konuşmacılarımız ve Konuları

Yard.Dr. Andres Arevena

     Molecular Biology in İnformation Era

Prof.Dr. Nicolas Pollet

     From Amphibian Genomics to Human Biology

Prof.Dr. Bernd Bukau

     Mechanisms of Chaperones in Protein Folding and Repair.

Prof.Dr. Duran Canatan

     Türkiye’de Hemoglobinopatilerin Durumu

Prof.Dr. Paul Walther

     Novel Electron Microscopic Methods for 3D Imaging of Subcellular Structures

Jiri Hejnar

     Retroviruses

Yard.Doç. Mehmet Somel

     İnsan Evrimsel Genetiği Alanında Son Gelişmeler

Prof.Dr. Hilal Özdağ

     Türkiye’de Değişen Bilimsel Araştırma Paradigmaları:

Genombilim,Biyobelirteç,Biyobenzerler

Doç.Dr. Oğuz Altıngöz

     Kanserin Tanı ve Tedavisinde Genetik Prediktif Faktörler

Yard.Doç.Dr.Terje Steinum

     Examples of Molecular Tools Used for Diagnosis of Disease in Farmed Atlantic Salmon

Yard.Doç. Gizem Dönmez Yalçın

     Yaşlılığa Dayalı Beyin Hastalıklarının Moleküler Mekanizmasının Araştırılması

Anthony Cyarlyle Forster

     Sentetik Biyoloji

Doç.Dr.Batu Erman

     Genome Editing Using TALEN and CRISPR Nuclases

Yard.Doç.Abdullah Yalçın

     Özgün Fenotipik Deneylerde,Antidiyabetik Aktiviteye Sahip Yeni Bir UPR (Unfonded Protein Response) Modülatörünün Tanımlanması

 


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir